Tv-Inspektion

Vi udfører følgende former for TV-inspektion:

  • fra Ø50mm (uden vandlås) – Ø500mm
  • selvkørende kamera m/drejbart sigt fra Ø100mm  – Ø500mm
  • stik på stik TV i Ø100mm til ø150mm
  • med sonde kan vi registrere brønde/ledninger
  • Vi afleverer foto dokumentation eller DVD m/rapport.

En kloak der er i orden – lugter ikke.

Er dit afløb stoppet?
Der kan være flere grunde til at din kloak stopper.

Rødder

Træer og buske finder den nemmeste vej til vand, lækker kloakkens rør en smule, vil rødder finde vej ind i huller og samlinger, og her lave et net af

små rødder som vil forhindre papir og andet i at passere normalt.

Vi anbefaler rodskæring af kloakken, samt renovering med partliner eller strømpeforing, så rødderne ikke kommer igen.

Navnlig er ældre kloakrør så fyldt med huller, revner, forskydninger og rødder, at de er nærmest uigennemtrængelig for vandet.

Derfor vil det af bruger- og miljømæssige hensyn, være hensigtsmæssig at renovere eller helt skifte dem ud.

Første skridt på vejen mod velfungerende og tætte kloakrør er at lade os foretage en TV inspektion af rørnettet

Fedtprop

Med tiden kan almindelig brug, få fedt til at sætte sig som aflejring i kloakken. Kan varmt vand ikke løse dit problem, anbefaler vi en spuling af kloakken eller en rensning med rensemaskine. Vi råder over rensemaskiner i forskellige størrelser som kan fjerne selv de mest genstridige propper.

I butikkerne findes forskellige produkter kaldet afløbsrens disse produkter kan vi ikke anbefale, da de vil få fedtet til at koge op og blive hårdt som beton. De løser ikke problemet men gør det derimod værre.

Korrosion

I betonrør ses slitage i form af blotlagte sten, som vil holde papir mm. tilbage og skabe problemer i form af tilstopning.
En TV inspektion vil kunne vise om det er tilfældet i din kloak.
Strømpeforing af korruderede kloakrør kan løse problemerne, en anden løsning kunne være opgravning og udskiftning af rørene til pvc.

Uanset hvilken løsning der vælges, kan vi klare opgaven for dig.

Sætningsskader

Uanset alder på kloakken kan der forekomme sætningsskader. Der findes forskellige grunde til at jorden synker. Resultatet kan give en sætningsskade i form af knækkede kloakrør, rør som er gledet fra hinanden mv.
Vi anbefaler en TV inspektion som vil kunne vise det fulde omfang af skaden, og give grundlag for valg af renoveringsmetode. Det være sig en strømpeforing, eller opgravning og udskiftning af de ødelagte rør.

Fremmedlegemer

Ind imellem kommer fremmedlegemer ind i kloakken hvor de ikke hører til, det kunne være en kam, en kuglepen, eller et stykke stof. Når det ikke hører til i kloakken, er kloakken ikke egnet til at transportere det væk og det vil ofte sætte sig fast og spærre for gennemløbet. Disse fremmedlegemer skal fjernes, så kloakken igen kan opfylde sin funktion.

En TV inspektion vil kunne vise hvad problemet er og hvor i kloakken problemet sidder, så man kan vælge en passende løsning til at fjerne problemet, og dermed undgå unødig opgravning.

Det er meget populært at skyde rør til f.eks. gas gennem jorden, så man undgår opgravning. Disse rør skydes i enkelte tilfælde tværs gennem eksisterende kloakrør. Er dette tilfældet, kræver det en lidt større operation at reparere det ødelagte kloaksystem. Man er nød til at etablere nye rør til kloakken og sørge for at de gamle rør bliver afproppet og fyldt af beton for at undgå rotter.