Rotter

Rotter skal bekæmpes hurtigst muligt. Alle – både ejere og lejere – har pligt til at anmelde til kommunen, hvis der er rotter på ejendommen. Man betaler for rottebekæmpelse sammen med ejendomsskatten.

De fleste rotter kommer fra defekt kloaknet. Rotter er dygtige til at finde gamle tærede rør, knækkede rør eller åbne samlinger mellem rør, de gnaver sig ud af kloaksystemet for at bygge rede, eller for at finde føde. Det er vigtigt at fjerne årsagen til at de kommer ud. Er din kloak tæt?

Lad os foretage en TV inspektion af rørnettet. Inspektionen klarlægger hvor rotterne kommer ud, og vi kan efterfølgende tilbyde at reparere hullet eller hullerne.